Autizam

Naslovna / Autizam

Autizam je složeni neurobiološki razvojni poremećaj čije porijeklo i uzroci još nisu potpuno razjašnjeni. Prvi puta ga spominje dječji psihijatar Kanner 1943. godine. Slične simptome opisao je i pedijatar Asperger godinu dana kasnije, nazivajući poremećaj koji je proučavao autistična psihopatija. Autizam karakteriziraju teškoće na području socijalne komunikacije, govora, emotivnog razvoja i imaginacije. U kojem stupnju će teškoće biti izražene, ovisi o tome da li je dijete ili osoba visoko, srednje ili nisko u spektru autizma ili se govori samo o elementima autizma.

Prepoznaje se najčešće po :
• teškoćama u socijalnoj interakciji
• teškoćama u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji,
• neuobičajenom ponašanju
• ograničenim aktivnostima i interesima
• različitim motoričkim smetnjama
• stereotipijama
• eholaliji

Poremećaji iz autističnog spektra obuhvaćaju autistični poremećaj, Rettov poremećaj, dezintegrativni poremećaj u djetinjstvu, Aspergerov poremećaj, pervazivni razvojni poremećaj neodređen, uključujući i atipični autizam.

 

KAKO PREPOZNATI DIJETE S AUTIZMOM?

• Ima teškoće u interakciji s drugima.
• Smije se ili hihoće bez vidljiva razloga.
• Malo ili nimalo kontakta očima.
• Izgleda neosjetljivo na bol.
• Osamljuje se.
• Neobično je vezano i zaokupljeno predmetima.
• Upadljivo je hiperaktivno ili krajnje pasivno.
• Ne može učiti na uobičajen način.
• Ustraje na jednoličnosti; pruža otpor promjenama u rutinama.
• Ne pokazuje strah od opasnosti.
• Ustrajno se i nemaštovito igra.
• Ponavlja riječi ili fraze umjesto uobičajenog govora (eholalija).
• Ne želi fizički dodir (maženje).
• Ne reagira na verbalne pozive; ponaša se kao da ne čuje.
• Ima teškoće u izražavanju potreba; koristi geste ili pokazuje umjesto riječi.
• “Tantrumi” – ispadi bijesa ili izrazitu uznemirenost bez vidljivog razloga.
• Neujednačene vještine fine i grube motorike

SVA OBILJEŽJA NE MORAJU BITI PRISUTNA, ALI AKO IH JE VIŠE, MOŽETE POSUMNJATI NA AUTIZAM.

 

GDJE POTRAŽITI SAVJET?

Svaka Udruga za autizam može Vas savjetovati jer je svaki roditelj autističnog djeteta stručnjak za autizam. Ako trebate savjet stručnjaka, možete se obratiti stručnjacima na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu ili u Psihijatrijsku bolnicu za djecu i mladež Zagreb (“Kukuljevićeva”). Put do dijagnoze i kvalitetnog savjeta je dug i ne trebate gubiti vrijeme!