Projekt: Mobilni stručni tim za mlade i odrasle osobe s autizmom

Projekt: Mobilni stručni tim za mlade i odrasle osobe s autizmom

Novosti, Projekti
Projekt je inicirala i koordinira ga Udruga za autizam Zagreb, a ostvaruje se u suradnji udruga za autizam s područja Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske i Zagrebačke županije. Opći cilj projekta jest unaprijediti stručnu pomoć i podršku za odrasle osobe s autizmom u navedenim županijama, a uz pružanje usluga mobilnog stručnog tima liječnika specijalista, psihijatra i neurologa te edukacijskog rehabilitatora, psihologa i radnog terapeuta. Svrha projekta uz to je i osigurati bolju vidljivost ove ranjive i javnosti slabije vidljive skupine. Posebni ciljevi projekta su: povezivanje s odraslim osobama s autizmom i njihovim obiteljima koje žive na navedenom području, a nisu, ili su slabašno uključeni u stručnu podršku do sad ili u vrijeme kad postanu punoljetni. Planirana je izrada individualiziranih procjena potreba kako i plan podrške za svakog korisnika od strane radnog terapeuta i…
Pročitaj više