Projekt: Mobilni stručni tim za mlade i odrasle osobe s autizmom

Naslovna / Novosti / Projekt: Mobilni stručni tim za mlade i odrasle osobe s autizmom

Projekt je inicirala i koordinira ga Udruga za autizam Zagreb, a ostvaruje se u suradnji udruga za autizam s područja Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske i Zagrebačke županije.

Opći cilj projekta jest unaprijediti stručnu pomoć i podršku za odrasle osobe s autizmom u navedenim županijama, a uz pružanje usluga mobilnog stručnog tima liječnika specijalista, psihijatra i neurologa te edukacijskog rehabilitatora, psihologa i radnog terapeuta.

Svrha projekta uz to je i osigurati bolju vidljivost ove ranjive i javnosti slabije vidljive skupine.

Posebni ciljevi projekta su: povezivanje s odraslim osobama s autizmom i njihovim obiteljima koje žive na navedenom području, a nisu, ili su slabašno uključeni u stručnu podršku do sad ili u vrijeme kad postanu punoljetni.

Planirana je izrada individualiziranih procjena potreba kako i plan podrške za svakog korisnika od strane radnog terapeuta i edukacijskog rehabilitatora. Namjerava se unaprijediti zdravstveni status medicinskom intervencijom liječnika neurologa i psihijatra.

Posebni cilj projekta također je izrada programa podrške članovima obitelji koji sadržava upute, način i mogućnosti kako poticati na zdravo i kvalitetno provođenje slobodnog vremena osnažujućim aktivnostima; kako poticati korisnike na aktivnosti izvan njihovog doma; kako poticati njihovu samostalnost i vježbanje životnih vještina; kako prepoznati psihičke promjene i kako odgovoriti na njih; najzad, kako širiti krugove podrške.

Posebni ciljevi projekta jesu i informirati lokalnu zajednicu o mogućnostima i potrebama odraslih osoba s autizmom da žive u zajednici; unaprijediti komunikaciju s predstavnicima lokalne vlasti i, konačno, uspostaviti suradnju te širiti mrežu stručnjaka i volontera koji će podržavati koncept života u zajednici za osobe s autizmom.